Lahjoita tieteelliseen tutkimukseen

Tieteellinen tutkimus Orton saa tutkimushankkeidensa rahoituksen suurimmalta osalta valtion valtakunnallisen, yliopistotasoisen rahoitusosuuden kautta. Sen lisäksi Invalidisäätiö pyrkii aktiivisesti saamaan tutkimusrahoitusta myös lahjoituksina. Tutustu käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin.

Lahjoitukset voi tehdä Invalidisäätiön pankkitilille: IBAN: FI82 5000 0120 2716 70 (Pohjola Pankki Oy). Lahjoitukseen tulee laittaa viiteteksti: ”Lahjoitus Invalidisäätiön tieteelliseen tutkimukseen/lahjoittajan nimi.”

Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: POL-2015-12551, myöntämisajankohta 18.2.2015
Luvan saaja: Invalidisäätiö
Toimeenpanoaika ja –alue: Lupa on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Säätiön sääntöjen mukaisen tieteellisen tutkimustoiminnan rahoittaminen. Käytännön toimeenpanijana on Invalidisäätiön tieteellisen tutkimusyksikön johtoryhmä tai tutkimusjohtaja.

Tieteellinen tutkimus Orton kiittää lahjoituksista!