Tieteellinen tutkimus Orton

Invalidisäätiö käyttää varallisuuttaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, mm. tieteelliseen tutkimukseen, joka on keskeinen osa Invalidisäätiön toimintaa. Invalidisäätiön tieteellinen tutkimusyksikkö on perustettu vuonna 1956. Alusta saakka säätiö on niittänyt mainetta alansa kehityksen eturintamassa: edelläkävijänä lääketieteellisessä tutkimuksessa, uusien hoitomenetelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä terveydenhuollon koulutuksen käynnistäjänä Suomessa.

Tutkimustoiminta

Tutkimusyksikön toiminta keskittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen. Invalidisäätiö-konsernin asiantuntijat osallistuvat hoitomenetelmien kehittämiseen ja tutkivat hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuutta. Kansainvälisesti arvostettuja tuloksia on saavutettu erityisesti lasten ortopediassa, selän sairauksien hoidossa ja kuntotuksessa sekä tietokoneavusteisessa kirurgiassa. Vaikka tieteellinen tutkimus ei tuota välitöntä taloudellista voittoa tekijälleen eikä organisaatiolle, pitkällä tähtäimellä se on kannattavaa ja varmistaa asiantuntijaorganisaation korkean tason.

Tutkimustoiminta ja tulosten raportointi on yleisesti hyväksytty osa organisaatioiden laatujärjestelmää. Tutkimustulokset julkaistaan terveystieteellisissä lehdissä sekä kansainvälisesti että kansallisissa julkaisuissa, ja tuloksista tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Näin hyöty tulee sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden käyttöön. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, sairaaloiden, yliopistojen ja yhdistysten kanssa on tiivistä. Tuloksellisen tutkimustyön merkitys on vuosien varrella heijastunut myös Invalidisäätiön omistaman Orton Oy:n toimintaan.

Tieteellinen tutkimus Orton julkaisee myös omaa väitöskirjasarjaa. Tällä hetkellä sarjassa on yhteensä 40 väitöskirjaa ortopedian, kuntoutuksen ja terveystieteen aloilta. Tutkimushankkeiden rahoituksen saamme suurimmalta osin valtion valtakunnallisen, yliopistotasoisen rahoitusosuuden kautta. Sen lisäksi Invalidisäätiö pyrkii aktiivisesti saamaan tutkimusrahoitusta myös lahjoituksina.

Tutkimusten painopistealueet

  1. Kliiniset ja RCT-tutkimukset sekä pitkäaikaisseurantatutkimukset
  2. Uuden teknologian kehittäminen, kriittinen arviointi ja innovatiiviset tutkimukset
  3. Nivelreumaan liittyvät tutkimukset

Tieteellinen tutkimus Orton on mukana mm. lastenreumaan, selkäkirurgiaan, toimintakykyyn ja uuden teknologian kehittämiseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Lisäksi tehdään myös tekoniveltutkimuksia ja vaikuttavuustutkimuksia.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimuksiin. Tekstiin on merkitty tutkimuksen vastuuhenkilö Invalidisäätiö-konsernissa. Jos haluat lisätietoja tutkimuksistamme, ota yhteyttä Leena Ristolaiseen.

Kliinisissä hoitotutkimuksissa tutkittavan henkilön asema on lailla suojattu. Ennen tutkimukseen suostumistaan tutkittavan on saatava tietoa tutkimuksen kulusta. Hän osallistuu tutkimukseen vapaaehtoisesti ja hänellä on oikeus keskeyttää osallistumisensa ilman, että keskeyttämisellä on vaikutusta hänen muuhun hoitoonsa.

Tieteelliset julkaisut

Tieteellisiin julkaisuihin voi tutustua ao. linkeistä:

Tieteellinen tutkimus Ortonilla on kaksi julkaisusarjaa. Julkaisusarja A sisältää 40 väitöskirjaa, joista suurin osa on tehty ortopedian alalta. Väitöskirjan hinta on 20 €/kpl (sis. alv.) Julkaisusarja B sisältää tieteellisiä tutkimusraportteja. Tästä voit katsoa kaikki vuodesta 1949 lähtien julkaistut väitöskirjat.

Tilaukset ja tiedustelut: tutkimus- ja koulutuspäällikkö Leena Ristolainen.