28.9.2017

Ponnahduslauta takaisin työelämään -hanke kuntoutti 48 % mielenterveyskuntoutujista takaisin työelämään

Orton Pron ja työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman korkeakoulutetuille mielenterveyskuntoutujille suunnattu työhönvalmennuksen kehittämishanke päättyi elokuussa. Tulokset olivat lupaavia, sillä kuntoutujista 48 % kuntoutui työkykyiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli työllistää korkeakoulutettuja mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään tavallista pidempien työkokeilujaksojen ja työhönvalmennuksen avulla. Hankkeeseen valitut 21 kuntoutujaa saivat totutella rauhassa takaisin työelämään jopa 1 – 2 vuoden työkokeilujen aikana, lisäksi heidän viikoittainen työaikansa ja työtehtävänsä yrityksissä muokattiin yksilöllisen jaksamisen mukaan. Kuntoutujat saivat myös työhönvalmentajan tuen työllistymiseensä ja työkokeilunsa avuksi.

”Hanke vahvisti käsitystämme yksilöllisen tuen, luottamuksen ja riittävän pitkän työkokeilujakson merkityksestä, kun korkeasti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien työkykyä rakennetaan yhteisvoimin pala palalta, tavoitteena työhönpaluu”, kertoo yksikönjohtaja Miika Keijonen Orton Prosta ja jatkaa, ”Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeen tulokset ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä ne vahvistavat pitkäkestoisen työhönvalmennuksen tarvetta erityistä tukea tarvitsevien uudelleen työllistämiseksi. ”

Hankkeen tulosten perusteella pitkäkestoisella ja yksilöllisesti suunnitellulla työkokeilujaksolla on myönteinen merkitys kiinnittymisessä takaisin työelämään. Hankkeeseen valitut kuntoutujat olivat olleet poissa työelämästä erilaisten mielenterveydellisten ongelmien vuoksi vuodesta jopa kuuteen vuoteen. Kuntoutujat kokivatkin työhönvalmentajan tuen äärimmäisen tärkeäksi työ- ja toimintakykynsä ja ammatti-identiteettinsä palauttamisessa. Pitkäaikainen tuki helpotti palaamista takaisin vaativien työtehtävien pariin pitkän poissaolon jälkeen ja tasapainotti myös henkilökohtaisen elämän laatua. Työn kautta kuntoutujat saivat osoituksen omasta osaamisestaan ja työnsä tarpeellisuudesta.