12.6.2017

Maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävä KOTO-SIB hanke on käynnistynyt Invalidisäätiössä

Koto-SIB on kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Parhaimmassa tapauksessa hankkeen puitteissa työllistetään jopa 3000 maahanmuuttajaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran kehittämään vaikuttavuusinvestointihankkeeseen valitaan 3 000 koulutettavaa satunnaisotannalla oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien keskuudesta. Vuoden 2019 loppuun asti kestävän hankkeen tavoitteena on työllistää jopa 3000 maahanmuuttajaa. Samalla julkisella sektorilla voidaan saavuttaa jopa 28 miljoonan euron säästöt esimerkiksi verotuloja lisäämällä. Invalidisäätiön Reititin-palvelu on yksi useista hankkeen palveluntarjoajista ja tarjoaa maahanmuuttajille työelämälähtöistä, työllistymistä tukevaa kotoutumiskoulutusta.

Ensimmäinen Koto-SIB -kurssi alkoi Invalidisäätiön Reititin-palvelussa huhtikuussa. Koulutus kestää noin kolme kuukautta vaihdellen osallistujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Suomen kielen oppiminen on yksi kurssin tärkeimmistä tavoitteista. Koulutukseen kuuluukin kielitaitovalmennusta, jonka tavoitteena on taata osallistujille sellainen suomen kielen taidon taso, jotta he voivat työllistyä suomen kielellä tai siirtyä suomenkieliseen koulutukseen. Valmennukseen kuuluu myös työllistymistä tukevaa työtaito- ja kulttuurivalmennusta sekä työhönvalmennusta monialapajoissa. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan valmennuksen aikana myös henkilökohtainen suunnitelma, joka kumpuaa omista tavoitteista.

Työllistämishankkeen tavoitteena on asiakkaiden kiinnittyminen työpaikalle esimerkiksi työkokeilun kautta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, keskimäärin neljä kuukautta koulutuksen alkamisesta. Työnantajayhteistyö onkin hankkeessa tärkeässä asemassa. Koulutus ja valmennus myös jatkuvat työpaikalla työn ohessa.