9.3.2017

Leena Hallamaa Invalidisäätiön asiakkuusjohtajaksi

Invalidisäätiöön asiakkuusjohtajaksi on nimitetty Leena Hallamaa 13.3.2017 alkaen. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Invalidisäätiön asiakkuuksien johtaminen. Työssään hän vastaa myös Invalidisäätiön julkisuuskuvasta, viestinnästä sekä yhteiskuntasuhteista kattaen kaikki toimintayksiköt: Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Orton Pro, tieteellinen tutkimus ja koulutus, galleria. Lisäksi hän johtaa Terveyspuiston markkinointia ja vuokralaishankintaa sekä koordinoi Terveyspuiston toimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa.

LeenaHallamaa_LK_pieni