Rekisteriselosteet

Henkilötietojen käsittely on kuvattu jokaisen rekisterin osalta erillisessä rekisteriselosteessa, josta ilmenee rekisterinpitäjän yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.
Selosteita kartutetaan kevään 2018 aikana.

Koulutus
Wisma inSchool Primus- opiskelijahallintojärjestelmä
Google Suite for education- sähköinen työskentely-ympäristö
Moodle- sähköinen työskentely-ympäristö

Henkilöstöhallinto ja rekrytointi
Henkilöstöhallinnon rekisteri

Taloushallinnon rekisterit
Festum- talousjärjestelmät
Basware- maksuliikennejärjestelmä

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Kiinteistöjen rekisterit
Kameravalvonta
Työajan ja kulunvalvonnanrekisteri
Kiinteistöjen henkilörekisteri

Muut henkilörekisterit
Gallerian kutsuvierasrekisteri
Autokorjaamon asiakasrekisteri
Tieto- ja tietoliikennetekniikan asiakasrekisteri
Hierojien asiakasrekisteri
Webropol- järjestelmä
Kykyviisari – työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä