Tietosuoja

Tietosuoja

Invalidisäätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja sekä niiden nojalla annettujen viranomaisten määräyksiä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen. Sivustoa päivitetään tietosuojan osalta kevään 2018 aikana.

Tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely on kuvattu jokaisen rekisterin osalta erillisessä tietosuojaselosteessa, josta ilmenee rekisterinpitäjän yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. Tarkempia tietoja antaa selosteisiin merkitty yhteyshenkilö. Selosteita kartutetaan kevään 2018 aikana.

Moodle -tietosuojaseloste