Invalidisäätiö

Invalidisäätiö perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja koulutusta varten. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut paljon niistä päivistä. Invalidisäätiö on seurannut tätä kehitystä ja muuttanut omaa toimintaansa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Invalidisäätiön toiminta on hyvin monipuolista ja monimuotoista. Historiallisesta lähtökohdasta toiminnan kiintopiste on siirtynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutukseen.

Invalidisäätiö ylläpitää Orton Oy:n, Orton Pron ja Keskuspuiston ammattiopiston toimintaa. Säätiömuoto mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseksi ja tätä tehtävää toteutetaan myös tulevaisuudessa.

orton_07

Yhteiskunnallinen tehtävä

Invalidisäätiön yhteiskunnallisena tehtävänä on työskennellä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa täysipainoisena jäsenenä. Invalidisäätiön suurin toiminnallinen kokonaisuus on Suomen toiseksi suurin erityisammattioppilaitos Keskuspuiston ammattioppilaitos. Keskuspuiston ammattiopiston toiminta on yleishyödyllistä ja saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keskuspuiston ammattiopisto kouluttaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia sekä toimii erityisopetuksen osaamiskeskittymänä.

Toinen Invalidisäätiön yleishyödyllinen kokonaisuus on työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista edistävä asiantuntijayksikkö Orton Pro. Orton Pro tarjoaa laaja-alaisia työkunto-, ura- ja työllisyyspalveluja. Orton Pron tavoitteena on henkilön työllistäminen joko nykyisiin tehtäviin tai kouluttautuminen täysin uudelle alalle.

Invalidisäätiön terveydenhuoltopalveluja tarjoaa Invalidisäätiön kokonaan omistama Orton Oy. Orton on tuki- ja liikuntaelinsairauksien, kivunhoidon, kaihileikkausten ja terapiapalvelujen erityisosaaja. Vuonna 1967, tuolloin Invalidisäätiön sairaalassa, tehtiin Suomen ensimmäinen tekonivelleikkaus ja ensimmäinen tähystysleikkaus vuonna 1976. Ortonin hoitoketju tarkoittaa sitä, että Ortonista saa kaiken avun, diagnoosista hoitoon ja tarvittaessa leikkauksesta kuntoutukseen. Ortonin kautta tulevat tuotot käytetään säätiön yhteiskunnallisen tehtävän mukaisesti joko yhtiön toiminnan edelleen kehittämiseen tai säätiön yleishyödylliseen toimintaan.

Yhdistävä tekijä kaikelle toiminnallemme on halu ymmärtää asiakkaan tarpeita ja tarjota niihin paras mahdollinen ratkaisu.

 

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016 vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona

Vuosikertomus 2015