Näyttelykalenteri

Aikaisemmat näyttelyt

Jan Kenneth Weckman

Maalaus voi olla kuin ideogrammi, johon on kirjoitettu useita asioita sisään siten, että erilliset elementit eivät ole erotettavissa toisistaan ilman…

Lue lisää

Pekka Jylhä

Jylhän taide puhuu usein vaikeista asioista helpoilla – tai ainakin illusorisesti helpoilta vaikuttavilla – tavoilla ja vastaavasti helpoista asioista vaikeilla…

Lue lisää

Henri Wuorila-Stenberg

Yksityisen ja yleisen välinen jännite on taiteessa ehkä kaikista ratkaisevin koetinkivi…

Lue lisää

Inari Krohn

Ehkä Krohnin halussa näyttää maailmaa on sittenkin jotakin tarinallista ja mielikuvituksellista, hyvin yhteisöllistä ja lähestyttävää.

Lue lisää

Aarno Salosmaa

Matkojen avarista maisemista huolimatta Salosmaan kuvat ovat aina melkoisen kaupunkilaista lyyrisyyttä, sekalaisten palasten yhteen soivaa säveltä.

Lue lisää

Thomas Nyqvist

Nyqvistin työtä voidaan tarkastella sen hahmottamisena, miten tilasta tulee paikka, missä kulkevat paikan ja epäpaikan rajat.

Lue lisää

Tapani Mikkonen

Mikkosen kuvamaailmassa pieni kohtaa suuren, niissä yksityinen ihminen ammentaa maailman kuvakulttuurien loputonta varastoa…

Lue lisää

Outi Heiskanen

Kaiken tämän mahdollistajana on tietysti Heiskasen armoitettu piirtäjäntaito, hahmon, eleen tai ilmeen vaivattoman tuntuinen havaitsemiskyky.

Lue lisää

Jorma Hautala

Hautalan maalaukset ovat sillä lailla yksinkertaisia, että niissä on oikeastaan vain maalauksen peruspalikat, värit ja sitten viivat.

Lue lisää

Marjatta Hanhijoki

Hanhijoen tavassa esittää mallinsa on jotakin hyvin harvinaislaatuista, hän ei koskaan tee heistä liian isoa numeroa, ei kuvaa heidän olemisen…

Lue lisää