10 000 taideteosta sairaaloihin

10.000 taideteosta sairaaloihin -kampanja sai alkunsa vuonna 2010, kun Invalidisäätiöllä järjestettiin Kellokosken sairaalassa monia taidehankkeita ideoineen ja organisoineen dosentti Ilkka Taipaleen ja Galleria Ortonin (professori Seppo Seitsalo ja galleristi Sirpa Viljanen) toimesta seminaari, jossa monen esitelmän ja keskusteluiden voimin kartoitettiin taiteen merkitystä sairaalaympäristöissä.

Avauksen toimintaympäristönä Invalidisäätiö olikin luonteva, sillä sen jo kymmenen vuotta toiminut Galleria Orton, gallerian laaja veistospuisto ja ympäri sairaalaa levittäytyneet taiteen talletuskokoelmat ovat toimineet hyvänä esikuvana tämänkaltaiselle hankkeelle. Hanketta ovat nyttemmin ryhtyneet tukemaan mm. Tehy, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. ja Psykiatrian yhteistyö ry.

Tavoite oli varsin selkeä: hankkia lähivuosina 10.000 taideteosta suomalaisiin sairaaloihin. Kun hanke polkaistiin kunnolla käyntiin, oli kampanjan avajaisseminaarin tuottama materiaali julkaistu 56-sivuisena kirjana, jonka 16 artikkelissa esitellään hankkeen taustoja ja erilaisia jo toteutuneita sairaaloiden taideprojekteja eri puolilla Suomea.

Hanketta vauhditti myös taideopiskelijoille järjestetty julistekilpailu, jonka voittivat yhteisellä ehdotuksellaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 3. vuosikurssin opiskelijat Janne Kunttu ja Juha Nikkilä.

”Tällä kirjasella haluamme kannustaa ja haastaa hankkimaan – ja toisaalta kertoa mahdollisuuksista hankkia – taideteoksia suomalaisten sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten seinille ja käytäville. Tarkoituksenamme on korostaa sairaaloiden visuaalisen ilmapiirin merkitystä työviihtyvyyden ja terveyden edistäjänä.”

Voit ladata oppaan myös tästä linkistä.

ts

Lisätietoja:

Sirpa Viljanen, yhteyspäällikkö, Invalidisäätiö 050-5364235 tai (09) 47481 sirpa.viljanen@invalidisaatio.fi

Seppo Seitsalo, professori seppo.seitsalo@invalidisaatio.fi

Ilkka Taipale, dosentti ilkka@ilkkataipale.fi