Kuukauden taitelija

Tiit Pääsuke

”Olen nautiskelija”

7.8.2017

Tallinnalainen taidemaalari Tiit Pääsuke (s. 1941) on opiskellut Tarton taidekoulussa ja valmistunut Viron taideakatemiasta Tallinnassa sekä täydentänyt opintojaan myös Repin-instituutissa eli Pietarin taideakatemiassa.

Pääsuken monipuolinen koulutus lienee yksi selitys hänen tyylilliselle monipuolisuudelleen. Hän on kokenut sekä neuvostovallan suhdanteet taidekoulutuksessa että päässyt nauttimaan tarttolaisesta hengestä, joka maalauksessa on aina tarkoittanut pariisilaisen koulukunnan hienostunutta vaikutusta – suhdanteista riippumatta. Pietarissa taasen perinteinen klassinen venäläinen maalaustaide on aina ollut kunniassaan.

Pääsuke on ollut realisti, toisinaan hyperrealisti. Hänen teoksissaan on nähty toisinaan myös surrealistisia sävyjä, enkä malta olla kiinnittämättä huomiota hänen toisinaan käsitteelliseen ulottuvuuteensa – sekä siihen seikkaan, että hänellä on usein vaikeuksia pysyä maalauksen litteässä neliön tai suorakaiteen muotoisessa pinnassa: hänen maalauspohjansa muoto saattaa olla vino ja viisto, ja toisinaan maalauksesta pursuaa ihan muuta materiaalia. Toisinaan hän varsin ekspressiivinen, toisinaan abstrakti.

Voisi siis ajatella, että Pääsuke on eklektinen, valitsee elementtejä eri suuntauksista – palan sieltä, palan täältä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kaikkea hänen tekemistään nivoo yhteen yksi ja ylitse muiden käyvä asia: väri ja sen ulottuvuudet. Aihe on epäilemättä tietyllä tapaa vain tekosyy. Maalaa Pääsuke millä tahansa tyylillä ja on hänen näennäinen aiheensa mikä tahansa, on tavoitteena aina värin tuottama huumaava lumo ja halu ratkaista värien käyttöön ja niiden vuoropuheluun liittyviä haasteita.

En toki tarkoita sitä, etteikö Pääsukella ole sanottavaakin – päinvastoin: hän on usein tarinallinen ja sellaisena varsin omaelämäkerrallinen, mutta ei hän itsestään halua liiemmin puhua.

Ehkä hän haluaa kertoa vain sen, mitä on itsekin julkisesti todennut: ”Luulen, että olen nautiskelija. Nautin todella maalaamisesta. Käytän niin paljon maalia, että voin koskea siihen kädelläni.”

Maalaustapahtuma onkin Pääsukelle selvästikin fyysisen ja sitä kautta usein melko intuitiivinen prosessi. Hän ei toteuta mitään väriteorioita, vaan prosessissa itse maalaaminen voi viedä mukanaan, aihe voi muuntua – toisinaan hän palaa vanhaan maalaukseensa vielä vuosienkin kuluttua.

Otso Kantokorpi

 

Lisää kuvia näyttelystä

Minun Vapaudenaukioni, 2017, akryyli kankaalle.